කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙක ද ඇතුළු සියලු දිස්ත්‍රික්ක වෙත පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය මැයි 26 අඟහරුවාදා සිට ලිහිල් වේ. 26 අඟහරුවාදා සිට දිනපතා රාත්‍රී 10.00 සිට අලුයම 4.00 දක්වා පමණක් නැවත දැනුම් දෙනතුරු ලංකාවටම ඇඳිරි නීතිය පවතින අතර
දහවල් කාලයේ රටටම ඇඳිරි නීතිය නැත.

මේ අනුව මේ දක්වා දිගටම පැවති කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක ඇඳිරි නීතිය මුල්වරට ලිහිල්භාවයට පත්වේ.
 කොළඹ සහ ගම්පහ හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමනය සිදුකළ හැකි අතර කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක සඳහා දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමනය පමණක් තවදුරටත් සීමා කර තිබේ.
නිවෙදනය පහතින්


Load more news >>

තවත් පුවත්

gossip lanka, gossiplankanews.com, gossiplanka, gosiplanka, gossiplankanews, gossiplanka.lk, gossiplanka.com,hiru,hirugossip,neth,neth gossip, sinhala, hot, sri lanka, wedding, rumours,facebook,lankanews, dehiwala, moratuwa, colombo, rajagiriya, kandy, galle, kurunegala, nugegoda, negombo, matara, anuradhapura,kalutara, gampaha, jaffna