වසංගත රෝග විද්‍යා අංශ දෛනික කොරෝනා වාර්තාව - අප්‍රේල් 18

Ad Code

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශ දෛනික කොරෝනා වාර්තාව - අප්‍රේල් 18

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ දෛනික කොරෝනා වාර්තාව අනුව මේ වනවිට
ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් පිළිබද නවතම දත්ත එළිදක්වා ඇත්තේ පහත පරිදිය.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu