දිගන සිද්ධිය ගැන අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයකට ජනපතිගෙන් නියෝග

Ad Code

දිගන සිද්ධිය ගැන අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයකට ජනපතිගෙන් නියෝග


මහනුවර, දිගන ප‍්‍රදේශයේ අද දින සිදුවූ බව සඳහන් සිදුවීම පිළිබඳ අපක්ෂපාතී සහ ස්වාධීන පරීක්ෂණයක්
ආරම්භකරන ලෙස

ජනාධිපතිතුමා පොලීසියට සහ ආරක්ෂක අංශවලට උපදෙස් දී ඇත.

එමෙන්ම ජනාධිපතිතුමා පොලීසියට සහ යුධ හමුදාව වෙත උපදෙස් දී තිබෙන්නේ ප‍්‍රදේශයේ සියලූදෙනාගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි.ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි තත්ත්වයන් වැළැක්වීම සඳහා ද සියලූ පාර්ශ්වයන් සමග වගකීමෙන් කටයුතු කරන ලෙස ආරක්ෂක අංශ වෙත වැඩිදුරටත් උපදෙස් දුන් ජනාධිපතිතුමා ප‍්‍රදේශයේ සාමය ස්ථාපිත කිරීම වෙනුවෙන් ගතයුතු සියලූ පියවර ගන්නා ලෙස ද උපදෙස් දී තිබේ.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu