ජයග්‍රහණය සාමකාමීව භුක්ති විඳින්න - උදේ 9.30ට මහින්දගේ මාධ්‍ය නිවේදනයක්

Ad Code

ජයග්‍රහණය සාමකාමීව භුක්ති විඳින්න - උදේ 9.30ට මහින්දගේ මාධ්‍ය නිවේදනයක්

මෙවර පලාත් පාලන මැතිවරණයෙන්
ශ්‍රී ලංකා

පොදුජන පෙරමුණ අති විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් ලබමින් සිටින බව නන් දෙසින් ලැබෙන පුවත් වලින් සනාථ වන බවත් ජය සාමකාමීව භුක්ති විඳින ලෙසත් දන්වා හිටපු ජනපති අද 11 උදේ 9.30 ට පමණ නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu