පෝය දවසෙ දඹුල්ලට මාළු වැස්සක්

Ad Code

පෝය දවසෙ දඹුල්ලට මාළු වැස්සක්

පසුගිය කාලය පුරාම පැවති  ඉඩෝරය නිමාකරමින් දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට පසුගිය 15 සෙනසුරාදා (පුන් පොහෝදා) වැසි ඇදහැළුණි.
එදින දඹුල්ල ප්‍රදේශයට  ඇද හැළුණු වර්ෂාවත් සමග කුඩා මසුන්ද ඇදවැටී ඇත. ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu