රනිල් ජාතික ලැයිස්තුවට නීති ලේකම් නිශ්ශංක පත් කරන ලකුණු

Ad Code

රනිල් ජාතික ලැයිස්තුවට නීති ලේකම් නිශ්ශංක පත් කරන ලකුණු

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය නම් කිරීම සඳහා කල් ඉල්ලීමට වික්‍රමසිංහ මහතා මැතිවරණ කොමිසමට ලිපියක් යවා තිබෙන අතර සෙනසුරාදා රාත්‍රියේ දේශපාලන ආරංචි හෙළි කර තිබුනේ

තවමත් නම් කොට නොමැති එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා එම පක්ෂයේ නීති ලේකම් නිශ්ශංක නානායක්කාර මහතා පත් කිරීමට පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කොට ඇති බවයි.
එසේ නම් කරනුයේ රනිල් වික්‍රමසිංහට ඉදිරි අවස්ථාවක පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීමේ අදහස ඇතිව බවටද වාර්තා පළව තිබේ.
නානායක්කාර මහතා මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දී 06 මසක පමණ කාලයකින් පසු ඔහුව එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට සලස්වා එම පුරප්පාඩුවට පිරවීමට වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට යෑමේ සැලැස්මක් තිබෙන බවට වාර්තා වේ.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu