රත්නපුර රංජිත් ද සොයිසාගේ බිරිය මුදිතා පාර්ලිමේන්තුවට

Ad Code

රත්නපුර රංජිත් ද සොයිසාගේ බිරිය මුදිතා පාර්ලිමේන්තුවට


මෙවර මහමැතිවරණයට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට තරග වැදුණ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් ද සොයිසාගේ
බිරිය මුදිතා ද සොයිසා පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්ව ඇත. ඇය 65933 ලබා රත්නපුර ලැයිස්තුවේ 7 වැනියා ලෙස තේරී පත්විය.
රංජිත් ද සොයිසා මහතා පසුගිය ජනපතිවරණ සමයේ හදිසියේ අභාවප්‍රාප්ත වූයේය.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu