“මම බලාපොරොත්තු වුණේ මහා මාර්ග දුන්නේ මැණික්” –ලොහාන්

Ad Code

“මම බලාපොරොත්තු වුණේ මහා මාර්ග දුන්නේ මැණික්” –ලොහාන්

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමතිවරයා ලෙස ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා එම අමාත්‍යංශයේ දී ඊයේ (14) දිනයේ වැඩ භාර ගත් අතර එහිදී මාධ්‍ය අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ තමන්
බලාපොරොත්තු වූයේ මහමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය බවයි.
නමුත් එය ගැටලුවක් කර නොගෙන තමන් ට ලැබුණු වගකීම නිසි ලෙස ඉටු කරන බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.
ඒ මහතා රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් ලෙස දිවුරුම්දුන් අවස්ථාවෙන් පසු ජනාධිපතිවරයා සමඟ සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී නොසිට පිටත් ව ගිය බවද වාර්තාවී තිබුණි.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu