මාධ්‍යයට බයේ පොලිස්පති පූජිත් පැන දුවයි

Ad Code

මාධ්‍යයට බයේ පොලිස්පති පූජිත් පැන දුවයි

අනිවාර්ය නිවාඩු යවා සිටින පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර  පාස්කු ඉරිදා සිදුවීම ගැන විමර්ශනය කරන
ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ ඊයේපෙනී සිටි අවස්ථාවේ ප්‍රකාශය ලබාදීමෙන් පසු මාධ්‍යවේදීන්ට මුහුණ නොදී පැන දිව්වේය.
මාධ්‍යවේදීන් ද පසුපසින් දිවගියද පොලිස්පතිවරයා අල්ලාගන්නට නොහැකිවූ අතර මෝටර් රථයේ නැඟී පිටවී ගියේය.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu