සරසවි සිසුන්ට පරිගණක පහසුකම් අඩු නිසා ලංකාවේ පරිගණක හදන්න අගමැති දන්වයි

Ad Code

සරසවි සිසුන්ට පරිගණක පහසුකම් අඩු නිසා ලංකාවේ පරිගණක හදන්න අගමැති දන්වයි

කොරෝනා සමයේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් පරිගණක වැඩියෙන් භාවිත කරන බවත් ඒ අතරවාරයේ බොහෝ
පිරිසකට
පරිගණක පහසුකම් නැතිවීම ගැටලුවක් බවත් පසුගියදා රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී සාකච්ඡා වී තිබේ. ඒ අනුව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ තීරණය කර ඇත්තේ  අවශ්‍ය පරිගණක ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කිරීමට කටයුතු යොදන ලෙසයි.
ඒ අනුව ඉදිරියේදී ලංකාවේදී පරිගණක නිෂ්පාදනයට කටයුතු සලසන්නැයි අදාළ උපදෙස් අගමැතිවරයා සපයා තිබේ.
මේ ගැන කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේ දැක්වූ සටහන පහතින්

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu