මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජාතික ලැයිස්තුවෙන් නොවේ - නාම යෝජනාවට අත්සන් කරයි

Ad Code

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජාතික ලැයිස්තුවෙන් නොවේ - නාම යෝජනාවට අත්සන් කරයි

හිටපු ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන පොහොට්ටුව ලකුණින් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරග වැදීමට
නාම යෝජනා

අත්සන් කර ඇති බව අද වාර්තා විය. ඔහු ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පැමිණෙනු ඇති බවට පසුගිය දිනවල කටකතා පැතිරිණි.
ඒ අනුව හිටපු ජනපතිවරයෙකු ලෙස නැවත මන්ත්‍රී ධූරයක් සඳහා තරග වදින දෙවැනියා ලෙස මෛත්‍රිපාල වාර්තා පොතට එක්වේ.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu