වතුකරයේ සහාය ගෝඨාට ගන්න ශිරන්ති ස්ටේජ් නගී

Ad Code

වතුකරයේ සහාය ගෝඨාට ගන්න ශිරන්ති ස්ටේජ් නගී


උඩරට වතුකරයේ කම්කරු ඡන්ද ගෝඨාභය රාජපක්ෂට
දිනාදීම වෙනුවෙන්
මහින්ද රාජපක්ෂ බිරිය ශිරන්ති රාජපක්ෂ පසුගිය 3 වනදා වතුකරයේ කුඩා ජනහමු ගණනාවක් පවත්වා තිබෙන බව වාර්තාවේ. තලවකැලේ ලිඳුල ආගරපතන ඇතුළු ප්‍රදේශ ගණනාවක මෙම රැස්වීම් තබා ඇත.
වතුකම්කරු ගැටලු සාකච්චා කිරීමටත් ඒවාට විසඳුම් ලබාදෙන බවට පොරොන්දු දීමත් මෙහිදී සිදුව ඇත.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu