අද උදේ 9 සිට11 දක්වා සියලු නාලිකා ඩෙංගු වෙනුවෙන් එක්වේ

Ad Code

අද උදේ 9 සිට11 දක්වා සියලු නාලිකා ඩෙංගු වෙනුවෙන් එක්වේ


අද (12) පෙරවරු 9-11 දක්වා කාලය තුල දිවයිනේ සියළුම
ගුවන් විදුලි
සහ රූපවාහිනී ආයතන එකතුවී ඩෙංගු මර්දනය කිරීම සඳහා ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ සජීවී වැඩ සටහනක් විකාශනය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.
ලබන සෙනසුරාදා (15) උදෑසන 10-12 ත් අතර ක්‍රියාත්මක  කිරීමට නියමිත නිවාස සහ අවට පිරිසිදු කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩ සටහන සම්බන්ධයෙන් වූ පණිවිඩය ජනතාව අතරට ගෙන යාම, අද පැය 2 ක් පුරාවට සිදුකරන මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වේ.
‘ අපි අරඹමු ඩෙංගු දුරලමු ජාතික ක්‍රියාන්විතයට එක්වෙමු!' යන තේමාව යටතේ ඩෙංගු මැඩලීමේ  වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ.
මෙම සමාජ සත්කාරය සඳහා ලංකාවේ සියලුම මාධ්‍ය සහාය දැක්වීම විහේෂත්වයකි.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu