දෙසැම්බර් 18 ඇරඹෙන දකුණු අප්‍රිකානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරග කාලසටහන

Ad Code

දෙසැම්බර් 18 ඇරඹෙන දකුණු අප්‍රිකානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරග කාලසටහන


ලබන දෙසැම්බර් 18  සිට 2017 පෙබරවාරී 10 වැනිදා දක්වා  ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීකට් කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු
සංචාරයේ තරග කාල සටහන අද නිකුත් වුණා.

 ටෙස්ට් තරග 03 ක් විස්සයි විස්ස තරග 03 හා එක්දින තරග 05 ක් සංචාරයට ඇතුළත්ය.
කාලසටහන පහතින්.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu