ත්‍රී රෝද කුලී රථ පැදවීම 
35 ඉහළ අයට පමණක් 
සීමා කරන නීතියක්

පසුගිය කාලයේ ලංකාවේ ත්‍රී රෝද රථ භාවිතය මාර්ග තදබදයට හේතුවන බව පවසමින් මුදල් ඇමතිවරයා එයට අධික බදු එක්කළේ ඒවායේ මිල වැඩිවෙන්නට හැර අලෙවියද පහත දමමිනි.
මේ වනවිට ත්‍රී රෝද රථ සම්බන්ධ සංස්කෘතිය නිසා මතුවන සමාජ ප්‍රශ්න ගැන රජය කල්පණා කරමින් සිටින බව
වාර්තාවේ.
තරුණ ශ්‍රම බලකාය ත්‍රිරෝද රථ කුලී රැකියාව කෙරෙහි යොමුවීම

ඔවුන්ගෙ ශ්‍රමය වැදගත් කාර්ය කෙරෙහි යොමු කරවා ගැනීමට අවහිරව ඇතිවා සේම මෙම රැකියාව නිසා සමාජ තත්වය පහත වැටී අනාගත තරුණ පරපුර අපේක්ෂා භංග පිරිසක් ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතින බවට ලැබී තිබෙන සමාජ දත්ත පදනම් කරගෙන ඔවුන්ව මෙම තත්වයෙන් මුදවා ගැනීමේ උපාය මාර්ග කෙරෙහි රජය කල්පණා කර තිබේ.

ඒ අනුව ඔවුන් ත්‍රී රෝද රැකියාවට යාමෙන් වැළැක්‌වීමට වයස අවුරුදු 35 ට අඩු තරුණයන් එම රැකියාවේ නිරත වීම තහනම් කිරීම. ඉදිරි අයවැය යෝජනාවලියෙන් යෝජනා කෙරෙනු ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග කියා සිටී.

කෙසේ වෙතත් නිවසේ භාවිතයට වාහනයක් ලෙස ත්‍රී රෝද භාවිතය මෙහිදී සීමාවන්ට ලක්කර නැත.
කුලී ත්‍රිරෝද රථ සහ නිවසේ කටයුතුවලට භාවිතා කෙරෙන ත්‍රිරෝද රථ වශයෙන් වර්ගීකරණය කිරීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වාදී ඉහත කී නීති පනවන්නට දැනටමත් සැලසුම් සකස් කර ඇතැයිද වාර්තාවේ.