ෆැෂන් බග් ගින්නේ අලාභය මිලියන 200 යි

Ad Code

ෆැෂන් බග් ගින්නේ අලාභය මිලියන 200 යි


ඊයේ රාත්‍රී ගිනි ගැනීමට ලක් වූ බොරලැස්ගමුව, පැපිලියානේ ෆැෂන් බග් ගබඩා සංකීර්ණය නිසා එම අලෙවි සලේ වටිනා රෙදි පිළි ගාහභාණ්ඩ ඇතුළු බොහෝ දේ විනාශවී ඇති අතර
ඉදිරියට කාලයක් යනතුරු

අලෙවි කටයුතු අරඹන්නට නොහැකි වාතාවරණයක් උදාවී ඇත.
මේ ගැන පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම සදහා රජයේ රස පරීක්ෂක වරයා එම ස්ථානයට අද දහවල් පැමිණි අතර තක්සේරු කර තිබෙන පාඩුව රුපියල් මිලියන 200 ක් පමණ වන බවද වාර්තා විය.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu