දෙවැනි එළිසබෙත්ගේ රේන්ජ් රෝවර් පැදිල්ල

Ad Code

දෙවැනි එළිසබෙත්ගේ රේන්ජ් රෝවර් පැදිල්ල

 90 වියැති 2වන එළිසබත් රැජින මහරැජිණ  තමාට අයත් බැල් මොරල් වතු යායේ දුෂ්කර මාර්ගයක ලෑන්ඩ් රෝවර් රථයක් පදවාගෙන යන ඡායාරූප පෙළක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුනේ පහත පරිදිය.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu