90 වියැති 2වන එළිසබත් රැජින මහරැජිණ  තමාට අයත් බැල් මොරල් වතු යායේ දුෂ්කර මාර්ගයක ලෑන්ඩ් රෝවර් රථයක් පදවාගෙන යන ඡායාරූප පෙළක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුනේ පහත පරිදිය.