මස්කෙළියේ තාප්ප හා බිත්ති සිතුවම්

Ad Code

මස්කෙළියේ තාප්ප හා බිත්ති සිතුවම්


ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාත්මක කර ඇති නගර අලංකරණ ජාතික වැඩසටහනට සමගාමිව මස්කෙළිය නගරයේ තාප්ප හා බිත්ති සිතුවම් වලින් වර්ණවත් කිරීම මේ දිනවල සිදු
කරමින් පවති.
මස්කෙළිය නගරයේ මහජන ක්‍රීඩාංගණය පසෙක පිහිටි තාප්පයේ හා නගරයට පිවිසුම් ස්ථාන තාප්පයේ  ප්‍රදේශයේ සිංහල, දමිළ පාසල්වල සිසු සිසුවියන් හා දමිළ, සිංහල තරුණ තරුණියන් විසින් සිතුවම් නිර්මාණය කිරීම ජාතික සමගියට නව පිබිදීමක් බව ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.
(ඡායාරූප හා සටහන-මස්කෙළිය ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu