Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Latest News

Advertisement

Trending

Contact Gossip Editor

ckm%sh fg,skdgH ks<s mfndaOd ikaoSmkSf.a újdy ux., W;aijh Bfha rd;%sfha l,dlrejka /ila iyNd.S lr.k fld<U ys,agka fydag,fha§ meje;ajqKd’
ñka by; wm fy<sorõ l< mßÈu weh w; .;af;a fldÜgdfõ jdyk .rdchla ysñ iso;a iu.h’ jir foll muK fmï in|;djhlska miq Tjqka újdy jQ w;r újdyfhka miq mfndaOd r`.mEfuka ;rula ÿriajk njo udOH fj; mjid ;snqKd’
Bfha mej;s újdy W;aijfha PdhdrEm tl;=j my;ska’ ish,a, fu;ekska


PdhdrEm - bkaÈl u,a,jdrÉÑ
mfndaOd iso;a m<ys,õj m<uqjrg fy<sl< f.disma ,xld fmr ,smsh fu;ekska
---------------------------------------
----- ගොසිප් ලංකා පාඨකයන්ට කෙරෙන මතක් කිරීමයි----
ඔබ මින් පෙර සම්බන්ධව සිටි ගොසිප් ලංකා නිවුස් ෆේස්බුක් පිටුව මේ වනවිට අවහිර වී ඇති බැවින් අලුතින් ඇරඹූ ගොසිප් ලංකා පිටුවට නැවත සම්බන්ධවන්න ලයික් බටනය ඔබන්න මෙතැනින්


Gossip Lanka Previous News

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Magazine

Advertisement

Gossip Lanka Videos

Like us on Facebook

Latest Picture Collections

Gossip Lanka Stat