Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Latest News

Advertisement

Trending

Contact Gossip Editor

fld,algd ms, whsmSt,a ch.;a miq
Idrela msáfha mskqï .ihs

fmf¾od mej;s whsmSt,a wjika uy ;r.fha§ fpkakdhs iqm¾ lsx.aia ms, mrojd iqmsß fnd,sjqâ k¿ Idrela Ldkag wh;a fld,algd khsÜ rhsv¾ia ms, ch.;a;d’
ߧ ;srfha mskqï .ik Idrela fï ch.%yKh iurkakg l%slÜ msáfha§;a mskqï .eiqfõ

/iaj isáhjqka i;=gg m;a lrñka'

miq.sh i;sfha fld,algd ms, ch.;a wjia:djl fjkalfâ msáfha§ îu;aj lE.eiqfõhhs fpdokd t,a, jQ ksidfoda Idrela fmf¾od jeäh o`.,kakg .sfha kE’

whsmSt,a m<uq ch.%yKh ksid fld,algd ms, b;d by<ska fï ch.%yKh ieurejd’
my; m<jkafka Idrela mskqï .eiQ wjia:dfõ PdhdrEm yd Tyq kegQ ùäfhdajls’

Idrela kgk ùäfhdaj my;skaGossip Lanka Previous News

තවත් පුවත්

Advertisement

Gossip Lanka Videos

Like us on Facebook

Latest Picture Collections

Gossip Lanka Stat